Geplaatst op

Welkom op de website (in ontwikkeling) van Mw.AVanderLucht!

Laat je raken,
blijf haken,
proef de smaken van haar gedichten, spreuken, mijmeringen, essays, verhalen….

Je bent uitgenodigd om haar werk te lezen en je te verwonderen.
Als een tekst jou bevalt, mag je hem voor eigen doeleinden gebruiken onder de voorwaarde dat je de bron (de website) en de auteur (mw.AVanderLucht) volledig vermeldt. Het auteursrecht blijft hiermee onverlet.

Gebruik is (onder de genoemde voorwaarden) gratis en voor niets.
Echter: ook een tekstschrijfster moet brood op de plank hebben.
Als mijn werk jou aanspreekt, is jouw vrijwillige bijdrage of donatie als blijk van waardering zeer welkom. De hoogte van een bedrag is volledig aan jou.

Aan mijn geacht
onbekend toekomstig publiek


Ik kan het u niet naar uw zin maken
als u van het woord "mooi" houdt.
Als u graag wilt roepen
"o wat mooi!"
(of iets van die strekking)
beveel ik u van harte aan
om niet verder te lezen.

Ik schrijf geen poëzie
omdat iets mooi is,
laten wij zeggen
een ding een kleur een geluid.
Ik schrijf omdat ik moet.
Dat is dan pech voor u.

Ik moet schrijven om
te kunnen blijven leven,
uit bittere noodzaak.
Nou en, zult u dan zeggen,
dat is jouw zaak.

Schrijven moet ik
om de grenzen
van mijn leven
in woorden te verkennen
en liefst even daarbuiten.
"Eureka!" roep ik
na het vinden van een woordenspel
voor mijn diepste oproer.

Het woord "verwerken"
doodt mijn tastende verkenning
door modieuze misvattingstaal.
Gelieve deze bril
af te zetten!

Mijn leven, alomvattend,
schijnt lichtend
door poëtisch filigraan.
Dát is mooi!