Auteursrecht

  1. Teksten op de website AVanderLucht zijn afkomstig van mw. AVanderLucht als auteur. Derhalve zijn zij beschermd door de auteurswet.
  2. “Het auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 van de Auteurswet inclusief de richtlijn 2001-20/EG van 22-05-2021) .
  3. Alle inhoud die op de website  AVanderLucht en op aan haar verbonden fysieke en digitale media is geplaatst, is intellectueel eigendom van mw. AVanderLucht.  Gebruik van de inhoud door derden is toegestaan onder de  voorwaarde van vermelding van deze website èn de auteur.